คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติ บนระบบเครืองข่าย (GIS 3 มิติ)

   การใช้งานระบบฯ แนะนำให้ใช้งานด้วยโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชัน 8.0 หากใช้งานที่เวอร์ชั้นต่ำกว่าอาจจะมีผลต่อการทำงานในบางส่วน หรือบางชั่นอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ หากต้องการโหลด Internet Explorer เวอร์ชั่น 8.0 สามารถโหลดได้ที่เมนู Support ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

คุณสมบัติขั้นต่ำ

  ความเร็ว CPU (CPU Speed)

2.2 GHz; Hyper-threading (HHT) หรือ Multi-core

  หน่วยประมวลผล (Processor)

Intel Pentium 4, Intel Core Duo หรือ Xeon Processors; SSE2

  หน่วยความจำ (Memory/RAM)

2 GB

  การแสดงผล (Display Properties)

ความละเอียดสี 24 bit

  ความละเอียดหน้าจอ (Screen Resolution)

1024 x 768 (96dpi)

  พื้นที่ว่างใน Drive C หลังติดตั้งโปรแกรม (Swap Space)

ขั้นต่ำ 500 MB

  พื้นที่ว่างใน Drive C สำหรับติดตั้งโปรแกรม (Disk Space)

2.4 GB

  ความเร็ว Internet ในการเชื่อมต่อ (Bandwidth Connection Speed)

1 MB ต่อผู้ใช้งาน 1 คน

  การ์ดจอ (Video/Graphics Adapter)

24-bit capable graphics accelerator

คุณสมบัติที่เหมาะสม

  ความเร็ว CPU (CPU Speed)

2.2 GHz; Hyper-threading (HHT) หรือ Multi-core

  หน่วยประมวลผล (Processor)

Intel Pentium 4, Intel Core Duo หรือ Xeon Processors; SSE2

  หน่วยความจำ (Memory/RAM)

2 GB

  การแสดงผล (Display Properties)

ความละเอียดสี 24 bit

  ความละเอียดหน้าจอ (Screen Resolution)

1024 x 768 (96dpi)

พื้นที่ว่างใน Drive C หลังติดตั้งโปรแกรม (Swap Space)

ขั้นต่ำ 500 MB

พื้นที่ว่างใน Drive C สำหรับติดตั้งโปรแกรม (Disk Space)

2.4 GB

ความเร็ว Internet ในการเชื่อมต่อ (Bandwidth Connection Speed)

3 MB ต่อผู้ใช้งาน 1 คน

การ์ดจอ (Video/Graphics Adapter)

24-bit capable graphics accelerator การ์ดจอแยกหน่วยความจำจากหน่วยความจำของเครื่อง (RAM)

 


สงวนลิขสิทธิ: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
แนะนำการแสดงผลบน: Internet Explorer 8.0 ขนาดจอ: 1024*768